HERRGÅRDEN

Vi är glada att kunna berätta att vi i maj 2021 erhållit tillståndsbevis för ett litet HVB(4platser) med inriktning mot män med långvariga missbruksproblem.

Efter sommaren öppnar vi verksamheten i Herrgården som har till syfte att hjälpa den enskilde att hitta och bibehålla motivationen till att bryta missbruket och leva ett drogfritt liv.

Verksamheten ska fungera som en brygga mellan institution och samhälle.

Behandlingstiden och behandlingsinnehållet är individuellt.

Under behandlingen delas dagarna enligt schema med praktik på förmiddagen och lågintensiv behandling på eftermiddagarna.
Behandlingsmetoderna som verksamheten utgår ifrån är miljöterapi, återfallsprevention och 12-stegsmetoden. Enskilda samtal förs också utifrån motiverande intervju, MI och kognitiv beteendeterapi, KBT-baserade samtal på individnivå finns för de klienter som sitter fast i negativa tankemönster eller ångestproblematik.

Dagarna är strukturerade genom ett veckoschema och innehåller dagliga återkommande gemensamma moment bl.a. morgonmöten, kvällsmöten, motivationsgrupp, praktiska uppgifter/praktik: Utifrån förmåga och intresse förläggs en del av varje vardag i t.ex. vaktmästeri, trädgårdsskötsel, kök/restaurang, praktik inom industri, dagligvaruhandel och camping. Fritidsaktiviteter som erbjuds är gym, NA-möte och utflykter.
Individuellt stöd ges i form av enskilda samtal av behandlande, motiverande eller stödjande karaktär och stöd och gemenskap i allmän daglig livsföring.