PARKVILLAN

Parkvillan är ett HVB-hem för kvinnor från 18 år med missbruks-/beroendeproblematik och erbjuder behandling enligt tolvstegsmodellen.

Fas 1            12 veckor enl. 12 stegsmetoden.

Fas 2            12 veckor med möjlighet till anpassningar utifrån specifika behov.

Fas 3            Anpassas individuellt utifrån behov.

Vårt behandlingsteam besitter följande specialistkompetenser:

-Utbildad tolvstegsterapeut

-Steg 1 utbildad terapeut

-KBTkompetens

Inför behandlingen kan vi vid behov erbjuda nedtrappning av läkemedel enl. HSL vid vår Konvalescensavdelning.

Vi har hela Sverige som upptagningsområde och har ofta långvariga samarbeten med remittenter.

Vi har ramavtal med exempelvis Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kriminalvården, men arbetar också på uppdrag av privata arbetsgivare och privatpersoner.