HERRGÅRDEN

Herrgården är vår minsta(4platser) och nyaste verksamhet med inriktning mot män med långvariga missbruksproblem.

Vintern 2022 öppnade vi verksamheten i Herrgården som har till syfte att hjälpa den enskilde att hitta och bibehålla motivationen till att bryta missbruket och leva ett drogfritt liv.

Verksamheten fungerar som en brygga mellan institution och samhälle.

Behandlingstiden och behandlingsinnehållet är individuellt.

Under behandlingen delas dagarna enligt schema med praktik på förmiddagen och lågintensiv behandling på eftermiddagarna.
Behandlingsmetoderna som verksamheten utgår ifrån är miljöterapi, återfallsprevention och 12-stegsmetoden. Enskilda samtal förs utifrån motiverande intervju, MI, och KBT-baserade samtal på individnivå finns för de klienter som sitter fast i negativa tankemönster eller ångestproblematik.

Dagarna är strukturerade genom ett veckoschema och innehåller dagliga återkommande gemensamma moment bl.a. morgonmöten, kvällsmöten, motivationsgrupp, praktiska uppgifter/praktik: Utifrån förmåga och intresse förläggs en del av varje vardag i t.ex. vaktmästeri, trädgårdsskötsel, kök/restaurang, praktik inom industri, dagligvaruhandel och camping. Fritidsaktiviteter som erbjuds är gym, NA-möte och utflykter.
Individuellt stöd ges i form av enskilda samtal av behandlande, motiverande eller stödjande karaktär och stöd och gemenskap i allmän daglig livsföring.