PARKVILLAN

Parkvillan är ett litet HVB-hem för 8 kvinnor från 18 år med missbruks-/beroendeproblematik och erbjuder behandling med inslag av KBT och  tolvstegsmetoden.

Fas 1            12 veckor enl. 12 stegsmetoden.

Fas 2            12 veckor med möjlighet till anpassningar utifrån specifika behov.

Fas 3            Anpassas individuellt utifrån behov.

Vårt behandlingsteam har lång erfarenhet ifrån arbete med beroendeproblematik och besitter följande specialistkompetenser:

-Alkohol & drogterapeut

-DBT(dialektisk beteendeterapi)

-KBT motsvarande steg 1, grundläggande psykoterapiutbildning

-Högskoleutbildning inom Pedagogik

-Utbildning i programmen:Krimstics, våga välja, Idap, prime for life, BSF, ASI, ADAD, PRISM, AUDIT, DUDIT, ACT, MRT , FIT, UL.

Inför behandlingen kan vi vid behov erbjuda nedtrappning av läkemedel enl. HSL vid vår Konvalescensavdelning.

Vi har hela Sverige som upptagningsområde och har ofta långvariga samarbeten med remittenter.

Vi har ramavtal med exempelvis Sveriges kommuner och regioner(SKR) och Kriminalvården, men arbetar också på uppdrag av enskilda kommuner, privata arbetsgivare och privatpersoner.

Linda Andersen, Behandlingsansvarig

Kicki Viklund, Behandlare