KONVALESCENS

Vår konvalescensavdelning erbjuder individuella lösningar utifrån behov.

Personalen utgörs av: Sjuksköterskor, undersköterskor, behandlingsassistenter och medlevare.

Några exempel på vad vi erbjuder vid konvalescensavdelningen:

-Drogfrihet, nykterhet & vila

-Omsorg utifrån individuella behov

-Sjukvårdande insatser

-Stöd vid läkemedelsbehandling

-Drogfrihet/nykterhet inför medicinsk utredning

-Alternativ till LVM

-Paragraf 27 placering

-Skyddsbehov

-Nedtrappning enl. HSL

Placeringar sker med stöd av SoL, LVM §27 och vi tar även på uppdrag landstingsremisser från psykiatrin i specifika fall.

Vi har hela Sverige som upptagningsområde och har ofta långvariga samarbeten med remittenter.

Vi har ramavtal med Kriminalvården, men arbetar också på uppdrag av enskilda kommuner, privata arbetsgivare och privatpersoner.