PERSONUPPGIFTER

Hur vi hanterar personuppgifter:

Måvikens Rehabcenter AB utför tjänster på uppdrag av kommuner, Kriminalvård, enskilda och arbetsgivare. För att på bästa sätt kunna anpassa tjänsterna till varje individs behov och önskemål, samt för att i övrigt uppfylla lagstiftarens och/eller beställarens krav, samlar Måviken in och bearbetar olika personuppgifter. Vår ambition är att du ska känna dig trygg och säker när du lämnar in personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter till Måviken. Vi bearbetar och hanterar alla personuppgifter enligt fastställd dataskyddspolicy som syftar till att säkerställa att vi vidtar de åtgärder som krävs för att skydda känsliga uppgifter.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande integritetsskyddslagstiftning och i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv GDPR(General Data Protection Regulation), samt övriga riktlinjer som gäller på Måviken.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Måviken Rehabcenter AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv, för behandling av personuppgifter på Måviken Rehabcenter AB

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder vanligen personuppgifter för följande ändamål:

  • För att ge individanpassad vård och behandlin i enlighet med gällande lagar och bestämmelser; detta innebär bl.a. journalföring samt planering av omsorgs- och vårdinsatser.
  • För att skapa och hantera fakturor.
  • För att hantera intresseanmälningar, besvara dina frågor eller informera dig om ändringar/nyheter rörande vårt tjänsteutbud eller ldiga tjänster
  • För att kunna fullgöra det som följer av ett anställningsförhållande.

Personuppgifterna sparas så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Personuppgifter som inte längre behövs raderas på regelbunden basis.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Begär du detta mer än en gång per kalenderår tar vi en administrativ avgift dör att lämna ut uppgifterna.

Vill ni veta mer?